Wat voor Activiteiten bieden we

Voorheen was een Werkfit traject de eerste mogelijkheid voor cliënten binnen TAT, echter hebben mensen dan al een aantal stappen gemaakt. Niet iedereen kan dit alleen. Cliënten kunnen in een sociaal isolement zijn geraakt en hulp nodig hebben om hun leven op orde te krijgen voor ze zinvolle stappen naar de arbeidsmarkt kunnen maken.

Het gaat om de volgende diensten:

1) Participatie interventie

Duur: 5 maanden, 20 uur.

Cliënten  die in aanmerking komen voor deze dienst bevinden zich op de eerste trede van de participatieladder. Ze hebben geen contact, enkel (indien aanwezig) met anderen binnen het eigen huishouden en hulpverleners/winkelmedewerkers/etc.

De cliënt krijg in dit geval thuis bezoek van een coach van TAT om ten eerste te inventariseren wat in de weg staat om de volgende trede op de ladder te bereiken. Welke stappen heeft hij/zij zelf ondernomen en wat is het plan van aanpak. Moeten er externe partijen worden ingeschakeld? Bijvoorbeeld schuldsanering, medische hulp of het GGZ.

In de gesprekken met de coach van TAT wordt ook aandacht besteed aan het zelfbeeld van de cliënt en negatieve gedachten, zodat de cliënt meer zelfvertrouwen krijgt.  Ook is er de mogelijkheid voor de cliënt om mee te doen met groep sessies bij TAT om zo de eerste stappen uit sociaal isolement te zetten.

Resultaat: Cliënt komt weer wat meer onder de mensen en kan sociale contacten aangaan en activiteiten initiëren buiten functionele- en vertrouwde contacten. Hierdoor heeft cliënt stap 2 van de participatieladder bereikt en kan eventueel doorstromen naar de Re-integratiedienst ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. De coach schrijft teven een eindrapportage waarin op heldere, transparante wijze wordt beschreven of en hoe de cliënt het resultaat wel of niet heeft behaald.

2) Bevorderen maatschappelijke deelname

Duur: 5 maanden 20 uur

Deze dienst is bestemd voor cliënten die zich bevinden op trede twee van de participatieladder. Ze hebben al wel contacten buitenshuis maar zijn nog niet toe aan een ‘Werkfit’ of ‘Naar Werk’ traject.

Doel van dit traject is om de cliënt motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen te versterken. Ook wordt begonnen met het opbouwen van fysieke en psyschische belastbaarheid in relatie tot werk. De cliënt leert ook grenzen te stellen.  Een ander belangrijk aspect is het uitbreiden, structureren en bestendigen van zijn of haar sociale activiteiten. Dit kan via individuele gesprekken of deelname aan groepssessies. Bij TAT kunnen we dit faciliteren met verschillende groepsactiviteiten zoals dierenverzorging, groenvoorziening, houtbewerking, etc. Cliënten gaan in kleine groepjes onder begeleiding van een coach aan de slag met verschillende projecten. Ook wordt de cliënt, indien bevorderlijk voor zijn/haar participatie, in contact gebracht met organisaties om deel te nemen aan (georganiseerde) activiteiten.

Resultaat: Aan het einde van dit traject is de cliënt aantoonbaar in staat om deel te nemen aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk, deelname aan een sportvereniging, of meerdere keren per week meedoen aan eerder genoemde activiteiten bij TAT of een andere organisatie  Dit is een eerste stap naar de volgende treden op de participatieladder;  doorstromen naar vrijwilligerswerk of betaald werk met begeleiding.

Duur: Maximaal 4 maanden

3) Praktijkassessment

Bij sommige cliënten is het lastig vast te stellen of en zo ja welke re-integratieactiviteiten doelmatig ingezet kunnen worden. Hiervoor kan het Praktijkassessment worden ingezet. Dit assessment is niet bedoeld om ter discussie te stellen of een cliënt arbeidsvermogen heeft, dat is al vastgesteld. Wat nog niet zeker is, is of dit vermogen voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde baan en of er in groeimogelijkheden in dit arbeidsvermogen zitten. Het assessment geeft informatie over de manier waarop een cliënt zich kan versterken voor werkhervatting in betaald werk  en de termijn waarbinnen dit bereikt kan worden.

Het praktijkassessment bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Een assessment bestaande uit persoonlijke gesprekken met een coach van TAT en / of testen waaruit de algemene persoonlijke vaardigheden en de positie in verschillende leefgebieden van de cliënt in kaart worden gebracht.

2) Een assessment waarbij de cliënt in de praktijk geobserveerd wordt in één of meerdere werksituaties. Dit is bij TAT op locatie te faciliteren, cliënten kunnen getest worden op zowel administratieve/computervaardigheden als meer fysiek werk door middel van activiteiten in de groenvoorziening, houtbewerking, dierenverzorging en andere werkzaamheden. Hierdoor komen mogelijkheden en knelpunten voor de cliënt naar boven alsmede in welke beroepssector hij/zij mogelijk affiniteit heeft.

Na afloop van het Praktijkassessment heeft opdrachtgever en cliënt een goed beeld van de mogelijkheden en knelpunten m.b.t. het arbeidsvermogen van de cliënt. Ook is duidelijk op welke termijn een cliënt naar regulier werk kan doorstromen en het advies welke vervolgdienstregeling hiervoor nodig is. Zo kan een cliënt het advies krijgen voor een ‘Werkfit maken’ of ‘Naar Werk’ traject, bij TAT hebben wij jarenlange ervaring met Werkfit trajecten met een hoog succespercentage. Cliënten kunnen dan in een voor hun bekende omgeving verder werken aan hun re-integratie traject.

4) Begeleiding bij scholing

Duur: 12 maanden, 48 uur

Deze dienst staat in het teken van cliënten te begeleiden die vanuit het UWV scholing gaan volgen. Van deze cliënten is al vastgesteld dat ze de scholing kunnen doorlopen maar hierbij hulp nodig hebben. Denk hierbij aan:

  • Een studieplanning maken      (plannen en organiseren)
  • Motivatie bevorderen/behouden      (coachen en begeleiden)
  • Voortgang controleren en      bewaken (huiswerkbegeleiding)

Resultaat: De cliënt heeft de door UWV noodzakelijk geachte scholing volledig doorlopen en –waar van toepassing− de toets(en) afgelegd.