Arbeidsmarktregio’s


Het UWV heeft Nederland onderverdeeld in arbeidsmarktregio's.

TAT opereert binnen de volgende volgende regio's:


Flevoland

Gooi en vechtstreek

Groot Amsterdam

Haaglanden

Holland Rijnland

Midden-Holland

Midden- Utrecht

Rijnmond

Zuid-Holland Centraal

Zuid-Kennemerland en IJmond