Werkfit maken

Werkfit is een term die o.a. door het UWV wordt gebruikt om "vast te stellen" of een werkzoekende klaar is om de arbeidsmarkt te gaan betreden. Wanneer dit (nog) niet zo is, kan een traject worden aangeboden om te gaan werken aan je Werkfitheid. TAT voert deze trajecten al geruime tijd met veel succes uit voor het UWV en gemeenten. Het Werkfit traject bestaat officieel uit 3 onderdelen.

Werknemersvaardigheden

Dit wordt door TAT ingevuld door middel van een combinatie van individuele coaching en wanneer dit meerwaarde biedt, groepsworkshops en een werkervarings- of arbeidstrainingsplaats. Hierdoor wordt gewerkt aan zaken zoals het (opnieuw) opbouwen van een werkritme en belastbaarheid, omgang en afstemming met collega's, klanten en leidinggevenden, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, etc. 

Persoonlijke effectiviteit

Hier maken we bij TAT gebruik van diverse individuele en doelgerichte coachtechnieken. Al deze technieken zijn bedoeld om jou als werkzoekende bewust te maken van je huidige situatie en inzicht te geven in jouw toekomst mogelijkheden. Belemmerende gedachten en overtuigingen gaan we ombuigen naar helpende,  waardoor jij weerbaarder wordt en een positieve kijk op de toekomst krijgt.

In beeld brengen van arbeidsmogelijkheden

Doordat TAT regelmatig werkt met werkervarings- of arbeidstrainingsplaatsen kan jij je (her)oriënteren op de mogelijkheden die er op de arbeidsmarkt zijn. Dit wordt alleen ingezet wanneer het meerwaarde biedt binnen een traject. Ook kan een beroepenoriëntatie worden ingezet, waarbij duidelijk rekening wordt gehouden met jouw (medische) mogelijkheden en persoonlijke interesses. Daarna worden deze afgezet tegen de mogelijkheden die de arbeidsmarkt te bieden heeft. We willen tenslotte graag een baan die voor een langere tijd kan worden ingevuld.

Intensief onder begeleiding van een ervaren coach

De trajecten van TAT zijn intensief van aard. Elke week is er contact met je persoonlijke coach, die gedurende alle onderdelen van het traject jou begeleid, ook wanneer je gebruik maakt van een werkervarings- of  arbeidstrainingsplaats, of wanneer je bent gestart in een nieuwe functie. Natuurlijk wordt goed in de gaten gehouden wat je belastbaarheid is, en hoe we je arbeidsmogelijkheden het beste kunnen benutten. Hierin heb je zelf de regie en inbreng. Ten behoeve van de arbeidstrainings- en werkervaringsplaatsen wordt intensief samengewerkt met werkgevers en organisaties in de regio.

bea_37839085_cm-d
bea_37839085_cm-d


Wat levert een werkfittraject op?

Verbetering van:

  • Je  persoonlijke effectiviteit
  • Werknemers  vaardigheden
  • Inzicht in je arbeidsmarkt mogelijkheden.

Door de inzet van:

  • Kwaliteitenscan
  • Beroepenorientatie
  • Arbeidsmarktorientatie
  • Benaderen van de arbeidsmarkt